poštový holub

Vitajte na stránke chovateľov poštových holubov - Levice 018

História OZ Levice


Chov poštových holubov v Leviciach má dávne korene.
Začiatky tohto krásneho športu sa datujú do rokov 1920 - 1930, kedy boli chovatelia z Levíc organizovaní v spolku vo Zvolene. Podľa dostupných zdrojov prvými chovateľmi, ktorí sa súťažne zaoberali týmto športom, boli v uvedených rokoch p. Slanina, Brauner, Hamran, Böhm, Jusko, Švarala a Marko.
V neskorších rokoch (1960-1980) boli chovatelia z okolia Levíc organizovaní v Oblastnom združení chovateľov poštových holubov v Nových Zámkoch, pretože v levickom okrese takéto združenie neexistovalo.
V roku 1980 bolo OZ CHPH Nové Zámky rozdelené na dve výcvikové strediská, a to: Nové Zámky a Levice.
Výcvikové stredisko Levice tvorili organizácie: Levice, Starý Tekov, Vyškovce, Santovka a Želiezovce.

  Výbor výcvikového strediska pozostával z týchto hlavných členov:
 • predseda: Sádovský Ľuboslav
 • tajomník: Holos Albín
 • pokladník: Bali Ľudovít
 • výcvikár: Šuhaj Ján
 • hospodár: Brauner Ľudovít
 • revízna komisia: Ivan Ladislav, Kasan Peter, Hajko Pavol

V roku 1984 sa výcvikové stredisko Levice odčlenilo od OZ Nové Zámky a vytvorilo samostatné OZ CHPH Levice.
V roku 1986 vznikla v OZ nová organizácia - ZO Farná, čím OZ CHPH Levice tvorilo 6 ZO.

  Výbor OZ:
 • predseda: Sádovský Ľuboslav
 • tajomník: Baranya Rudo
 • pokladník: Brauner Ľudovít
 • výcvikár: Šuhaj Ján
 • Členovia: Bondor Jozef, Libárdi František, Hajko Pavol, Predmeský Milan, Píri Jozef
 • Revízna komisia: Kasan Peter, Holos Albín, Bátovský Vlado

V tomto období naše holuby na preteky prepravovalo OZ-CHPH Chomutov, s ktorými sme mali dobrú spoluprácu až do rozdelenia Československa. Chovatelia z OZ Chomutov vypúšťali svoje holuby v okolí Levíc a na spiatočnej ceste robili zber našich holubov ktoré vypúšťali v Chomutove.
V roku 1990 nastal v OZ veľký zlom. Do OZ pribudli chovatelia z okresu Žiar nad Hronom, čím OZ tvorilo 10 ZO: Levice, Santovka, Starý Tekov, Želiezovce, Farná, Tekovská Breznica, Lovčica-Trubín, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Lovča. V tomto období bolo OZ Levice jedno z najväčších na Slovensku.
V roku 1992 prišlo v OZ k zmene výboru a zlé medziľudské vzťahy zapríčinili odchod ZO Tekovská Breznica do OZ Nitra a v ďalšom roku odchod ostatných ZO z okresu Žiar nad Hronom do OZ Prievidza. Po takomto silnom odchode chovateľov, po rozdelení Československa a strate prepravcu z Čiech prišlo k zmene výboru a hľadaní čo najlepších prepravných podmienok.
Po jednoročnej spolupráci s chovateľmi z maďarského Vácu odišla ZO Starý Tekov do OZ Šurany, čím výrazne zoslablo OZ Levice, ktoré pozostávalo zo ZO Mýtne Ludany, Želiezovce a Farná. Spoluprácu pri preprave holubov sme našli v OZ Dolná Nitra, ktorá trvala až do roku 2002.
V tomto roku sa do OZ vrátila ZO Žarnovica a nová ZO Brehy.
Preprava na rok 2002 - 2003 bola vykonávaná v spolupráci s OZ Rimavská Sobota.
V roku 2003 vznikla nová ZO Pukanec.
V roku 2004 návratom ďalších ZO - Starý Tekov z OZ Šurany a Tekovská Breznica z OZ Dolná Nitra bola vyriešená i preprava holubov, a to Ing. Hajkom, ktorý zabezpečil výrobu prepravnej klietky ako i samotnej prepravy holubov.
V roku 2005 bola zrušená ZO Želiezovce a v roku 2007 prišla nová organizácia Zlaté Moravce z OZ Nitra. V ďalšom roku prišla z OZ Nitra ďalšia organizácia - Žitavany, čím naše OZ pozostáva z ôsmych ZO.